Претрага

Средња школа - први разред

Геометрија - аксиоме

Аксиоме припадања и паралелности.

Геометрија - подударност дужи и углова

Понављање градива. Напоредни углови, углови са паралелним крацима, суплементни углови, комплементни углови.

Геометрија - аксиоме

Аксиоме припадања и паралелности.

Остале видео лекције...

Средња школа - трећи разред

Аналитичка геометрија у равни

Растојање тачака (дужина дужи), подела дужи у датој размери, средина дужи. Дефиниције.

Аналитичка геометрија у равни - једначина праве 1

Једначина праве: експлицитни облик, општи облик, сегментни облик. Дефиниције.

Аналитичка геометрија у равни - једначина праве 2

Једначина праве кроз једну тачку, једначина праве кроз две тачке, међусобни положај две праве, услов паралелности и услов нормалности. Дефиниције.

Остале видео лекције...

Школа Рајак