На овом часу ће бити обрађена тема - Множење и дељење разломака. Час ће бити одржан у четвртак 27.04. у терминима 10:30 и 16:30.
Четрнаест година искуства у додатној настави у области математике и физике. Онлајн настава од 2011. године.
Циљ курса је увести полазнике у основе Јава програмирања (Java Core programming), објектно-оријентисаног програмирања и основе Веб програмирања.
Онлајн курс за ученике трећег до шестог разреда основних школа
Преузмите систематизоване формуле и дефиниције за завршни испит математике у PDF формату.
Интернет учионица је алат за преношење знања на даљину који користимо од 2011. године (технолошка платформа wiziq).
Овај пројекат ће најпре представљати увод у програмирање за већину, упознавање са основим теоријама алгоритама, основама програмских језика. Бавићемо се разним програмским језицима, међу којима ће место наћи C/C++, C#, Java ,Pascal/Delphi, Visual Basic, SQL, HTML, PHP...