Четврти разред средње школе

Интеграција рационалних функција 1

Интеграли. Особине интеграла. Интеграција рационалних функција. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Решити   $\int {\frac{{2x + 7}}{{{x^2} - x - 2}}} $