Диференцијалне једначине - решени задаци
Поступно решени задаци из дифреренцијалних једначина.

Једначина тоталног диференцијала

\[\begin{array}{l} Pdx + Qdy = 0 \\ {\text{ако је }} {\text{ }}\frac{{\partial P}}{{\partial y}} = \frac{{\partial Q}}{{\partial x}} \\ {\text{тада дату једначину можемо записати у облику}} \\ dF\left( {x,y} \right) = 0 \\ односно{\text{ }} {\text{ }} \underbrace {\frac{{\partial F}}{{\partial x}}}_Pdx + \underbrace {\frac{{\partial F}}{{\partial y}}}_Qdy = 0 \\ \\ \\ \end{array}\]

Задаци

адф

адф