Осми разред основне школе

Површина и запремина призме

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати површину и запремину коцке чија је ивица 7cm.

Пр.2)   Израчунати површину и запремину правилне четворостране

           призме чија је површина основе 36$c{m^2}$, а дијагонала

           бочне стране је 10cm.

Пр.3)   Дијагонала правилне четворостране призме је 15cm, а дијагонала

           основе је 12cm. Израчунати површину и запремину те призме.

Пр.4)   Израчунати површину и запремину правилен тростране призме

           чија је висина 12cm, а површина круга уписаног у основу $6\pi c{m^2}$.

Пр.5)   Дужа просторна дијагонала правилне шестостране призме је 20cm

            и нагнута је према равни основе под углом од ${60^ \circ }$.

            Израчунати површину и запремину те призме.