Осми разред основне школе

Површина и запремина призме - примена

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   У базену облика квадра димензија 20m, 15m и 2,5m налази

            се вода до $\frac{3}{5}$ дубине. Колико хектолитара воде се

            налази у том базену?

Пр.2)   Базен облика квадра има димензије 4m, 4,5m и 2,5m. За које

            вереме ће се базен напунити до врха, ако у њега сваке секунде

            утиче 5 литара воде?

Пр.3)   Собу облика квадра дужине 4,8m, ширине 4m и висине 3m треба

            окречити. Колика се површина кречи ако се у тој соби налази

            прозрор димензије 2m x 1,5m и врата димензије 2,2m x 1m.

Пр.4)   Правилна тространа призма масе 36g направљена је од дрвета.

            Ако је основна ивица 4cm, а висина 6cm, која је густина дрвета?

Пр.5)   Највећи дијагонални пресек правилне шестостране призме је

            квадрат површине 144$c{m^2}$. Израчунати масу ове призме

            ако је она направљена од гранита ($\rho  = 2,8g/c{m^3}$)?