Осми разред основне школе

Тачка, права, раван

Тачка, права, раван, дуж, полуправа, полураван. Упознавање са појмовима.