Пети разред основне школе

Углови на трансверзали

Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Нека су дате две паралелне праве $a$ и $b$, и нека су оне пресечене правом $c$. Нека права $a$ и права $c$ граде угао од ${73^\circ }$. Одредити мере свих конвексних углова које права $c$ гради са правама $a$ и $b$.

2. Збир два трансверзална угла је ${136^\circ }$. Одредити мере свих трансверзалних углова.

3.Одредити мере свих трансверзалних углова, ако се зна да је један већи од другог:

(а) пет пута

(б) за ${33^\circ }$.

4. Израћунати мере углова $\alpha $ и $\beta $, ако су праве $a$ и $b$  паралелне праве.107