Пети разред основне школе

Углови са паралеленим крацима

Дефиниција, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Збир два угла са паралелним крацима је ${346^\circ }$. Одредити мере тих углова.

2. Одредити мере углова са паралелним крацима, ако се зна да је један већи од другог:

(а) седам пута

(б) за ${62^\circ }$.