Шести разред основне школе

Сабирање и одузимање рационалних бројева у децималном запису 1

Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Задаци које смо решили у видео лекцији:

1. Израчунати:

(а) – 2,6 + (+ 3,5)     (б) – 3,9 + (– 0,8)     (в) + 4,2 + (– 7,1)

(г) – 0,005 + (+ 4,11)     (д) – 5,71 + (– 0,158)     (ђ) + 3,147 + (– 5,2)

2. Израчунати:

(а) – 1,4 – (+ 6,6)     (б) – 4,8 – (– 1,9)     (в) + 1,3 – (– 2,5)

(г) – 1,21 – (+ 3,548)     (д) – 7,12 – (– 3,569)     (ђ) + 4,12 – (– 11,8)

3. Израчунати:

(а) – 1,4 –  6,6 + 3,65     (б) – 1,45 + 2,364 – 3,49    (в) – 2,3 – 5,27 – 2,43

4. Збир бројева 3,19 и – 13,8 одузети од разлике бројева – 6,562 и – 15,65.