Осми разред основне школе

Неједнакост, неједначине, решење линеарне неједначине

Дефиниције, примери.

Припрема за завршни испит по плану и програму који је прилагођен предзнању ученика