Циљ курса је увести полазнике у основе Јава програмирања (Java Core programming), објектно-оријентисаног програмирања.
Математички алати за машинско учење и њихова примена на конкретним примерима
Од 06.07. Стекните базична искуства за улоге попут Agile Software Developer, Product Owner и Scrum Master
Двадесет година искуства
Радимо у малим групама са индивидуалним приступом. Број двочаса недељно може бити два, три, четири или пет, зависи од вашег предзнања.
Овај пројекат ће најпре представљати увод у програмирање за већину, упознавање са основим теоријама алгоритама, основама програмских језика. Бавићемо се разним програмским језицима, међу којима ће место наћи C/C++, C#, Java ,Pascal/Delphi, Visual Basic, SQL, HTML, PHP...