Линеарна алгебра

Ранг матрице

Детерминанта субматрице $k$-тог реда матрице $A$ назива се минор $k$-тог реда матрице $A$.

Ранг матрице $A$ је највећи природни број $r$, за који постоји минор матрице $A$ реда $r$, различит од нуле, док су сви минори матрице $A$, реда вишег од $r$, ако постоје, једнаки нули.

Минори реда $r$, где је $r$ ранг матрице $A$, који су различити од нуле називају се базичним минорима матрице $A$.

Часови математике за ђаке и студенте. Припрема за пријемне испите.