Политика приватности

Информације које добијамо од Вас

На појединим деловима овог интернет сајта тражимо личне информације о Вама како бисмо вам омогућили остваривање одређених права, као што је пружање извесних информација које затражите. Ово чинимо путем употребе електронског формулара и сваки пут када нам пошаљете своје детаље e-mail-ом. Информације које добијемо од Вас могу да укључују Ваше име и презиме, адресу, бројеве телефона, факса или e-mail адресу.
Од вас никада нећемо тражити додатне информације које нису неопходне да бисте добили услугу коју сте затражили.

Употреба сакупљених информација

Информације које нам Ви дате или до којих дођемо путем овог интернет сајта, користићемо искључиво за одговарање на Ваша питања и/или за пружање и побољшање наших услуга.
Ваши лични подаци неће бити уступљени или продати трећој страни.