Програмерска радионица

Распоред предавања | Материјали | Рачунарство и информатика
Софтверско инжењерство и информационе технологије I година 

 

Овај пројекат ће најпре представљати увод у програмирање за већину, упознавање са основим теоријама алгоритама, основама програмских језика. Бавићемо се разним програмским језицима, међу којима ће место наћи C/C++, C#, Java ,Pascal/Delphi, Visual Basic, SQL, HTML, PHP...

При изучавању било ког програмског језика, теорија поставља темеље, без којих би програмирање било лутање у мраку а не наука. Сва неопходна теорија за потребе радионице ће бити доступна на сајту школе у виду скрипти у електронском формату. Уз помоћ практичних примера ће ђаци усвајати градиво и тако учити језик. Методе програмирања, као и стил, ће тежити ка професионалном нивоу.

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

Тема Време Додатне информације
Алгоритми 16.2.2013. 15:00

Предавач: Себастиан Новак
Техничка подршка: Илија Рајак, Ким Новак
Смисао алгоритама, решавање примера из свакодневног живота уз помоћ алгоритама.
Погледајте предавање
Материјал
Алгоритми-1-слајдови 
Алгоритми-1-задаци

Алгоритми, увод у програмирање

23.2.2013. 15:00

Предавач: Себастиан Новак

Техничка подршка: Илија Рајак, Ким Новак

Алгоритми,
типови променљива, улаз, излаз

Погледајте предавање

МАТЕРИЈАЛ:

Алгоритми-2-слајдови
Алгоритми-2-задаци
Погледајте снимак консултација од уторка
26.2.2013. код Себастиана

Селекције и петље

2.3.2013. 15:00

Предавач: Себастиан Новак

Техничка подршка: Илија Рајак, Ким Новак

Додавање логичких услова, гранања.
Контрола тока програма.

Погледајте предавање

МАТЕРИЈАЛ:

Контрола тока - слајдови
Контрола тока -задаци
Контрола тока - додатни материјал
Контрола тока -сви кодови
Контрола тока - решења задатака
КОНСУЛТАЦИЈЕ:

Погледајте снимак консултација од уторка
5.3.2013. код Себастиана

Низови

9.3.2013. 15:00

Предавач: Себастиан Новак

Техничка подршка: Илија Рајак, Ким Новак

Смисао низова. Дефинисање низова, особине низова,
руковање низовима.

Погледајте предавање

МАТЕРИЈАЛ:

Низови - слајдови
Низови -задаци
Низови -сви кодови
Низови - решења задатака
Низови - додатни материјал
КОНСУЛТАЦИЈЕ:

Погледајте снимак консултација од уторка
12.3.2013. код Себастиана

 Функције и показивачи 16.03.2013. 15:00

Предавач: Себастиан Новак

Техничка подршка: Илија Рајак, Ким Новак

Сврха функција, дефинисање функција,
рад са функцијама. Увод у показиваче.

Погледајте предавање

МАТЕРИЈАЛ:

Функције и показивачи- слајдови
Функције и показивачи -задаци
Функције и показивачи додатни материјал
Функције и показивачи -сви кодови
КОНСУЛТАЦИЈЕ:


Погледајте снимак консултација код Ким
од среде, 20.3.2013.

Стрингови и показивачи 23.3.2013. 15:00

Предавач: Себастиан Новак

Техничка подршка: Илија Рајак, Ким Новак

Показивачи и низови. Дефиниција стрингова.
Употреба и обрада стрингова.

Погледајте предавање

МАТЕРИЈАЛ:

Стрингови и показивачи- слајдови

Стрингови и показивачи -сви кодови

 Структуре 30.3.2013. 15:00 Предавач: Себастиан Новак

Техничка подршка: Илија Рајак, Ким Новак

Дефиниција структура. Употреба и рад са структурама.

Погледајте предавање

МАТЕРИЈАЛ:

Структуре - слајдови
Структуре - задаци 
Структуре - сви кодови

Динамичке структуре 6.4.2013. 15:00

Предавач: Себастиан Новак

Техничка подршка: Илија Рајак, Ким Новак

Врсте динамичких структуре,
примене динамичких структуре,
цурење меморије, рад са динамичким структурама.
Динамички низ.
Једноструко спрегнута листа.

Погледајте предавање

МАТЕРИЈАЛ:

Динамичке структуре - слајдови
Динамичке структуре - задаци 
Динамичке структуре -сви кодови 

Погледајте снимак консултација
код Себастиана од уторка 9.4.2013.

 Датотеке

13.4.2013. 15:00 

Предавач: Себастиан Новак

Техничка подршка: Илија Рајак, Ким Новак

Бинарне и текстуалне датотеке, прављење датотека,
писање и читање из датотека.

Погледајте предавање

МАТЕРИЈАЛ:

Датотеке - слајдови
Датотеке - сви кодови 

Погледајте снимак консултација
код Себастиана од уторка 16.4.2013.