Први разред средње школе

Тригонометрија - мерење углова

Тригонометрија, тригонометријске функције оштрог угла правогуглог троугла. Једноставни примери