Седми разред основне школе

Полиноми

Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Задаци које смо решили у видео лекцији:

1. Одредити који од следећих алгебарских израза јесу полиноми:

$5xy; - 13{m^4}{n^3};\frac{3}{{5m}};\frac{1}{2}{x^2} + \frac{5}{3}x - \frac{2}{7};\frac{{2x + 6{x^2} + 1}}{{2abc}}$

 

2. Из скупа $\left\{ {2xy;\frac{5}{2}x;3 - x; - 3y;2 + 3mnp} \right\}$ издвојити оне елементе који нису мономи.

3. Од монома $6;5x; - {x^2};5y; - 6x$ формирати три бинома и три тринома.

 

 

1. 

$5xy$;     $- 13{m^4}{n^3}$;    $\frac{1}{2}{x^2} + \frac{5}{3}x - \frac{2}{7}$

 

2. Из скупа $3 - x$;    $2 + 3mnp$ издвојити оне елементе који нису мономи.

3.

\[\begin{gathered}
6 + 5x \hfill \\
5x - {x^2} \hfill \\
5y - 6x \hfill \\
\hfill \\
6 + 5x + \left( { - {x^2}} \right) \hfill \\
6 - 5y - 6x \hfill \\
- {x^2} - 5y - 6x \hfill \\
\end{gathered} \]

.