Шести разред основне школе

Скуп целих бројева - понављање градива

Скуп целих бројева, понављање градива. Припрема за проверу знања.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Заокружи тачна тврђења:

        $35 \in N$   $ - 18 \notin {Z^ - }$   $ - 16 \in {Z^ + }$   $N \subset Z$   ${N_0} \subset {Z^ + }$

Пр.2)   На бројевној правој приказати тачке $A\left( 4 \right),B\left( { - 3} \right),C\left( { - 5} \right)$ и $D\left( 2 \right)$, као тачке ${A_1},{B_1},{C_1}$ и ${D_1}$ које су симетричне тачкама $A,B,C$ и $D$ у односу на координатни почетак.

Пр.3)   Поређати по величини од најмањег до највећег следеће целе бројеве:

           $ - 3,6,0,\left| { - 5} \right|, - \left| { - 8} \right|, - \left| { + 9} \right|, - 4$

Пр.4)   Ако је $\left| a \right| = 6$, колико је $\left| { - a} \right|$ и $ - \left| a \right|$?

Пр.5)   Израчунати:

           а) $ - 53 - 76 + 124 + 38 - 26 = $

           б) $28 - 46 - \left( { - 15 + 22 - 31} \right) = $

Пр.6)   Број -61 умањити за збир бројева 24 и -52, а затим добијену разлику одузети од разлике бројева 19 и -48.

Пр.7)   Ако је $a =  - 13$ и $b = 32$, израчунати:

           а) $a + b = $

           б) $a - b = $

           в) $ - a + b = $

           г) $ - a + \left( { - b} \right) = $

 

 

Пр.1)   $\boxed{35 \in N}$   $ - 18 \notin {Z^ - }$   $ - 16 \in {Z^ + }$   $\boxed{N \subset Z}$   ${N_0} \subset {Z^ + }$

Пр.2)   

548 png

Пр.3)  $ - 9 <  - 4 <  - 3 < 0 < 5 < 6 < 8$

Пр.4)   

\[\begin{gathered}
\left| a \right| = 6 \Rightarrow a = 6;a = - 6 \hfill \\
\left| { - a} \right| = \left| { - 6} \right| = 6 \hfill \\
\left| { - a} \right| = \left| { + 6} \right| = 6 \hfill \\
- \left| a \right| = - 6 \hfill \\
\end{gathered} \]

 

Пр.5)   Израчунати:

           а) $ - 53 - 76 + 124 + 38 - 26 =7 $

           б) $28 - 46 - \left( { - 15 + 22 - 31} \right) = 6$

Пр.6)   $19 - \left( { - 48} \right) - \left( { - 61 - \left( {24 + \left( { - 52} \right)} \right)} \right) = 100$

Пр.7)   $a =  - 13$ и $b = 32$

           а) $a + b =-13+32=19 $

           б) $a - b =-13-32= -45$

           в) $ - a + b =13+32=45 $

           г) $ - a + \left( { - b} \right) = 13-32=-19$