Линеарна алгебра

Елементарне трансформације

Елементарне трансформације система линеарних једначина су следеће транформације:

  1. међусобна замена било које две једначине,
  2. множење било које једначине бројем различитим од нуле,
  3. додавање јeдне једначине, помножене било којим бројем, некој другој једначини.
Часови математике за студенте. Припрема за пријемне испите.