Call Now Button
Линеарна алгебра

Елементарне трансформације


Елементарне трансформације система линеарних једначина су следеће транформације:

  1. међусобна замена било које две једначине,
  2. множење било које једначине бројем различитим од нуле,
  3. додавање јeдне једначине, помножене било којим бројем, некој другој једначини.
Call Now Button