Call Now Button

DevOps

DevOps методологија

DevOps методологија

DevOps је методологија чији је назив настао спајањем две речи: Develo\pment и Operations.

Методологија је базирана на идеји о побољшању комуникације и сарадње између програмера и инжињера подршке (систем администратора) а у циљу остваривање аутоматизованог процеса развоја конитнуирано тестираног и стабилног софтвера.

Основни елементи DevOps методологије су:

 • аутоматизација (свега)
 • континуирана интеграција (cont\inuous \integration)
 • континуирана инсталација(испорука) (cont\inuous delivery and deployment)
 • континуирано тестирање
 • мониторинг
 • проактивно деловање и размишљање

У којим ситуацијама је DevOps право решење?

 • развој софтвера у динамичком окружењу
 • развој софтвера у ситуацијама када се захтеви корисника често мењају
 • развој софтвера у окружењу када свака промена мора што брже да буде достављена кориснику
 • када морамо минимизирати грешке и повећати стабилност
 • када морамо повећати продуктивност израде софтвера

Кључни DevOps алати

 • Source code repository (GIT)
 • Build server (Jenk\ins)
 • Configuration Management (Chef, Puppet, Ansible, VM, Vagrant)
 • Test automation (JMeter, Postman)
 • Monitor\ing (Graphite, Grafana) 
Call Now Button