DevOps

DevOps методологија

DevOps је методологија чији је назив настао спајањем две речи: Development и Operations.

Методологија је базирана на идеји о побољшању комуникације и сарадње између програмера и инжињера подршке (систем администратора) а у циљу остваривање аутоматизованог процеса развоја конитнуирано тестираног и стабилног софтвера.

Основни елементи DevOps методологије су:

• аутоматизација (свега)

• континуирана интеграција (continuous integration)

• континуирана инсталација(испорука) (continuous delivery and deployment)

• континуирано тестирање

• мониторинг

• проактивно деловање и размишљање

 

У којим ситуацијама је DevOps право решење?

• развој софтвера у динамичком окружењу

• развој софтвера у ситуацијама када се захтеви корисника често мењају

• развој софтвера у окружењу када свака промена мора што брже да буде достављена кориснику

• када морамо минимизирати грешке и повећати стабилност

• када морамо повећати продуктивност израде софтвера

 

Кључни DevOps алати

• Source code repository (GIT)

• Build server (Jenkins)

• Configuration Management (Chef, Puppet, Ansible, VM, Vagrant)

• Test automation (JMeter, Postman)

• Monitoring (Graphite, Grafana)