Call Now Button
Нумерички и графички прикази функција

Инверзне тригонометријске функције


Функције инверзне функцијама 

$\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{\sin x} \\ 
{\cos x} \\ 
{{\text{tg}}x} \\ 
{{\text{ctg}}x} 
\end{array}} \right\}$  
на интервалу

$\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{\left[ { - \frac{\pi }{2},\frac{\pi }{2}} \right]} \\
{\left[ {0,\pi } \right]} \\
{\left( { - \frac{\pi }{2},\frac{\pi }{2}} \right)} \\
{\left( {0,\pi } \right)}
\end{array}} \right\}$

 

називају се 

 

аркус синус
аркус косинус
аркус тангенс
аркус котангес 

и означавају са

${\text{ }}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{{\text{arc}}\sin x} \\
{\arccos x} \\
{{\text{arctg }}x} \\
{{\text{arcctg }}x}
\end{array}} \right\}$

 

Основне особине

  ${\text{arc}}\sin x$ $\arccos x$ ${\text{arctg }}x$ ${\text{arcctg }}x$
 Домен   $\left[ { - 1,1} \right]$ $\left[ { - 1,1} \right]$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{R}$
 Кодомен $\left[ { - \frac{\pi }{2},\frac{\pi }{2}} \right]$ $\left[ {0,\pi } \right]$ $\left( { - \frac{\pi }{2},\frac{\pi }{2}} \right)$ $\left[ {0,\pi } \right]$
 Монотоност расте опада расте опада
 Нуле $0$ $1$ $0$ -
 Превојне тачке  $0$ $0$ $0$ $0$
 Асимтоте: $x \to \infty $ - - $\frac{\pi }{2}$ $0$
 Асимтоте: $x \to  - \infty $ - - $ - \frac{\pi }{2}$ $\pi $

 

$thx = \frac{{shx}}{{chx}}$, ${\text{c}}thx = \frac{{chx}}{{shx}}$, $schx = \frac{{thx}}{{shx}}$, ${\text{ }}cshx = \frac{{cthx}}{{chx}}$,

${\text{c}}{{\text{h}}^2}x - {\text{s}}{{\text{h}}^2}x = 1$, ${\text{sc}}{{\text{h}}^2}x + {\text{t}}{{\text{h}}^2}x = 1$,

${\text{ct}}{{\text{h}}^2}x - {\text{csc}}{{\text{h}}^2}x = 1$, ${\text{ th}}xc{\text{th}}x = 1$.

Call Now Button