Call Now Button
Аналитичка геометрија у простору

Усмерене дужи


Усмерена дуж је уређен пар тачака. Прва тачка пара је почетак, а друга крај усмерене дужи.

Усмерене дужи $\overrightarrow {AB}$ и $\overrightarrow {CD} $ су једнаке (пише се $\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD} $) ако су праве $AB$ и $CD$ паралелне, полуправе $AB$ и $CD$ исто усмерене и дужи $AB$ и $CD$ подударне.

Једнакост усмерених дужи је релација еквиваленције у скупу свих усмерених дужи.

Дуж чији се почетак и крај поклапају има дужину $0$.

Call Now Button