Call Now Button
Аритметика и алгебра

Ознаке вишеструке суме и производа


За произвољне целе бројеве $m$ и $n \ge m$ је:

$\sum\limits_{k = m}^n {{a_k} = {a_m} + {a_{m + 1}} + \cdot \cdot \cdot \cdot + {a_{n - 1}} + {a_n}} $,

$\prod\limits_{k = m}^n {{a_k} = {a_m} \cdot {a_{m + 1}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot {a_{n - 1}} \cdot {a_n}} $.

Важи

$\sum\limits_{j = m}^n {\sum\limits_{k = {m^/}}^{{n^/}} {{a_{jk}} = \sum\limits_{k = {m^/}}^{{n^/}} {\sum\limits_{j = m}^n {{a_{jk}}} } } } ,\begin{array}{*{20}{c}} {}&{} \end{array}\prod\limits_{j = m}^n {\prod\limits_{k = {m^/}}^{{n^/}} {{a_{jk}}} } = \prod\limits_{k = {m^/}}^{{n^/}} {\prod\limits_{j = m}^n {{a_{jk}}} } $

Call Now Button