Call Now Button
Аналитичка геометрија у равни

Подела дате дужи у датој размери


Координате $x$ и $y$ тачке $M$ која дели дуж $M{_1}{M_2}$ у размери ${M_1}M:M{M_2} = m:n = \lambda :1$, одређене су формулама:

 

$$x = \frac{{m{x_2} + n{x_1}}}{{m + n}} = \frac{{{x_1} + \lambda {x_2}}}{{1 + \lambda }},$$

 

$$y = \frac{{m{y_2} + n{y_1}}}{{m + n}} = \frac{{{y_1} + \lambda {y_2}}}{{1 + \lambda }}.$$

podela duzi u datoj razmeri

 

Координате средине дужи $M{_1}{M_2}$ (за $\lambda = 1$):

 

$x = \frac{1}{2}\left( {{x_1} + {x_2}} \right)$$, $$y = \frac{1}{2}\left( {{y_1} + {y_2}} \right)$

sredina duzi

Call Now Button