Call Now Button
Аналитичка геометрија у равни

Растојање две тачке


Растојање $d$ тачака ${M_1}{({x_1},{y_1})}$ и ${M_2}\left( {{x_2},{y_2}} \right)$ је: $$d = \sqrt {{{\left( {{x_2} - {x_1}} \right)}^2} + {{\left( {{y_2} - {y_1}} \right)}^2}} $$.

rastojanje tacaka

Call Now Button