Диференцијални рачун

Логаритамски извод

Нека је $f$ дифереренцијабилна функција за $x \in D\left( f \right)$. Извод функције $\ln f$, у тачки ${x_0}$ тј.

${\left. {\left( {\ln f} \right)`{|_{x = {x_0}}} = \frac{{f`}}{f}} \right|_{x = {x_0}}}$

назива се логаритамски извод функције $f$, у тачки ${x_0}$.

Часови математике за ђаке и студенте. Припрема за пријемне испите.