Call Now Button
Реалне фукнције реалне променљиве

График функције


Нека су $x$ и $y$ координантне тачке $P$ у правоуглом Декартовом координантном систему.

Скуп

$\left\{ {P\left( {x,f\left( x \right)} \right):x \in D\left( f \right)} \right\} \subset {\mathbb{R}^2}$

назива се график функције $f$. Координанта $x$ се назива апсциса, координанта $y = f\left( x \right)$ ординанта, а једначина $y = f\left( x \right)$ функционалана зависност.

Call Now Button