Call Now Button
Реалне фукнције реалне променљиве

Ограниченост функције


Функција $f:A \to B$ је ограничена одоздо на скупу $A$, ако постоји број $m$ такав да је 

$f\left( x \right) \geqslant m,{\text{   }}x \in A,$

а ограничена одозго на скупу $A$, ако постоји број $M$, такав да важи 

$f\left( x \right) \leqslant M,{\text{   }}x \in A,$

Функција је ограничена на скупу $A$, ако је ограничена и одозго и одоздо. 

Call Now Button