Call Now Button
Реалне фукнције реалне променљиве

Околина тачке


Нека је $a$ произвољан реалан број. Отворена $\delta $-околина тачке $а$ је интервал облика $\left( {a - b,a + b} \right) = \left\{ {x \in \mathbb{R}:\left| {x - a} \right| < \delta } \right\}$.

Околина тачке $x$ је сваки скупкоји садржи неку отворену $\delta $-околину те тачке.

Околине тачке ${x_0}$ обележава се $U\left( {{x_0}} \right)$.

Call Now Button