Call Now Button
Реалне фукнције реалне променљиве

Превојна тачка


Нека $f:A \to B$. Тачка ${x_0} \in A$ је превојна тачка функције $f$ ако постоји $\varepsilon  > 0$ такво да $\left( {{x_0} - \varepsilon ,{x_0} + \varepsilon } \right) \subset A$ и $f$ је строго конвексна на $\left( {{x_0} - \varepsilon ,{x_0}} \right)$ и строго конкавна на $\left( {{x_0},{x_0} + \varepsilon } \right)$, или обрнуто.

 

Call Now Button