Call Now Button
Реалне фукнције реалне променљиве

Збир, производ и количник функција


Збир, разлика, производ и количник две функције и домен резултујуће функције дефинишу се на следећи начин:

$\left( {f \pm g} \right)\left( x \right) = f\left( x \right) \pm g\left( x \right)$, $\quad D\left( {f \pm g} \right) = D\left( f \right) \cap D\left( g \right)$, 

$\left( {f \cdot g} \right)\left( x \right) = f\left( x \right) \cdot g\left( x \right)$, $\quad D\left( {f \cdot g} \right) = D\left( f \right) \cap D\left( g \right)$,

$\left( {\frac{f}{g}} \right)\left( x \right) = \frac{{f\left( x \right)}}{{g\left( x \right)}}$, $\quad D\left( {\frac{f}{g}} \right) = D\left( f \right) \cap (D\left( g \right)\backslash \left\{ {x:g\left( x \right) = 0} \right\}).$

Call Now Button