Завршни испит - дефиниције и формуле
Видео лекције намењене понављању дефиниција и формула потребних за завршни испит из математике. Систематизовано по областима.

Купа - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Задаци

КУПА

Купа је геометријско тело које се састоји из основе и омотача. Основа купе је круг, док је омотач обртна конусна површ.

Висина купе спаја врх купе и центар круга који је у основи купе.

Изводница купе је дуж која спаја врх купе и кружницу у основи.

 327

 328

Мрежа купе:

 329

 

 

 

Припрема за завршни испит по плану и програму који је прилагођен предзнању ученика