Call Now Button
Завршни испит - дефиниције и формуле

Лопта – дефиниције и особине


Задаци


ЛОПТА

Лопта је геометријско тело ограничено сфером (омотачем лопте).

Сфера је скуп тачака једнако удаљених од неке тачке у простору (удаљеност обележавамо са $r$), док лопти припадају све тачке које су на мањој или једнакој удаљености од $r$ од те тачке ( центра лопте ).

Велики круг лопте добија се када се лопта пресече са равни тако да та раван садржи центар.

 330

                                           

 331

 

332

 

 


Call Now Button