Call Now Button
Завршни испит - дефиниције и формуле

Купа – дефиниције и особине


Задаци


КУПА

Купа је геометријско тело које се састоји из основе и омотача. Основа купе је круг, док је омотач обртна конусна површ.

Висина купе спаја врх купе и центар круга који је у основи купе.

Изводница купе је дуж која спаја врх купе и кружницу у основи.

 327

 328

Мрежа купе:

 329

 

 

 


Call Now Button