Call Now Button
Завршни испит - дефиниције и формуле

Ваљак – дефиниције и особине


Задаци


ВАЉАК

 

Ваљак је геометријско тело које се састоји од две основе (базе) и омотача.

Основе ваљка чине два круга једнаког полупречника док је омотач ваљка правоугаоник коме је дужина једне странице једнака обиму круга, док jе дужина друге странице једнака висини ваљка.

12345 jpg

Мрежа ваљка може се видети на слици:

 325

Када се мрежа „урола“ настане ваљак:

 326

 


Call Now Button