Call Now Button
Завршни испит - дефиниције и формуле

Квадрат бинома, разлика квадрата – дефиниције и особине


Задаци


КВАДРАТ БИНОМА, РАЗЛИКА КВАДРАТА

Квадрат бинома:

$\left( {a + b} \right){^2} = {a^2} + 2 \cdot a \cdot b + {b^2}$ (квадрат збира)

$\left( {a - b} \right){^2} = {a^2} - 2 \cdot a \cdot b + {b^2}$ (квадрат разлике)

Разлика квадрата:

${a^2} - {b^2} = (a - b)(a + b)$

Водите рачуна да мономи које смо обележили словима $a$ и $b$ у општем случају не морају бити састављени од једног слова или једног броја. Унутар монома може бити и неки коефицијент, заграда, знак"$ \cdot$" , разломак, итд.

ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ:

 $\begin{gathered}
  {(a + b)^2} \ne {a^2} + {b^2} \hfill \\
  {(a - b)^2} \ne {a^2} - {b^2} \hfill \\
\end{gathered} $

 

 

 

 


Call Now Button