Завршни испит - дефиниције и формуле
Видео лекције намењене понављању дефиниција и формула потребних за завршни испит из математике. Систематизовано по областима.

Лопта - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Задаци

ЛОПТА

Лопта је геометријско тело ограничено сфером (омотачем лопте).

Сфера је скуп тачака једнако удаљених од неке тачке у простору (удаљеност обележавамо са $r$), док лопти припадају све тачке које су на мањој или једнакој удаљености од $r$ од те тачке ( центра лопте ).

Велики круг лопте добија се када се лопта пресече са равни тако да та раван садржи центар.

 330

                                           

 331

 

332

 

 

Припрема за завршни испит по плану и програму који је прилагођен предзнању ученика