Завршни испит - дефиниције и формуле
Видео лекције намењене понављању дефиниција и формула потребних за завршни испит из математике. Систематизовано по областима.

Ваљак - дефиниције и особине

Дефиниције и формуле илустроване једноставним примерима.

Задаци

ВАЉАК

 

Ваљак је геометријско тело које се састоји од две основе (базе) и омотача.

Основе ваљка чине два круга једнаког полупречника док је омотач ваљка правоугаоник коме је дужина једне странице једнака обиму круга, док jе дужина друге странице једнака висини ваљка.

12345 jpg

Мрежа ваљка може се видети на слици:

 325

Када се мрежа „урола“ настане ваљак:

 326

 

Припрема за завршни испит по плану и програму који је прилагођен предзнању ученика