Завршни испит - решени задаци по областима
Предавања по областима за припрему за завршни испит. Решени задаци.

Једначине са једном непознатом

Решени задаци из збирке за завршни испит. Снимак предавања.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео предавању.

Реши једначине:

$1.) - 8 + \left( { - 8 + x} \right) =  - \left( { - 8} \right)$

$2.)\left( {x - 7} \right) - \left( { - 7} \right) = 7$

$3.)1\frac{1}{9}:x =  - 1\frac{1}{{15}}$

$4.)2\frac{4}{5} - 2\frac{1}{2}m =  - 0,6$

$5.)5\left( {2 - x} \right) - 3\left( {4x + 1} \right) = 24$

$6.)1 + \frac{{3x + 2}}{2} = 3x - 1$

$7.)\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right) - {\left( {x + 1} \right)^2} = 5 - 4x$

$8.)\left| {2x - 3} \right| + 1 = 4$

$9.)11x + 6 - 13x = 4x - 6$

$10.)3 - \left( {2 - x} \right) = 6 - \left( {2x + 1} \right)$

$11.)\frac{x}{3} - \frac{1}{2} = \frac{x}{4} + \frac{1}{2}$

$12.)\frac{{y - 2}}{3} - \frac{{3 - y}}{2} = y - \frac{{y + 5}}{6}$

$13.)\left( {3 - x} \right)\left( {2 - x} \right) + 1 = {\left( {x + 2} \right)^2}$

$14.)7x - 7 - 2x = 4x + 16$

$15.)9 - \left( {8 - x} \right) = 7 - \left( {2x - 6} \right)$

$16.)\frac{1}{2}x - \frac{5}{6}x = 2 - \frac{2}{3}x$

$17.)\frac{{y + 3}}{6} - \frac{{2y - 1}}{3} = 1 - \frac{{1 - y}}{6}$

$18.){\left( {x - 4} \right)^2} - {\left( {x + 3} \right)^2} = 3\left( {x - 9} \right)$

Припрема за завршни испит по плану и програму који је прилагођен предзнању ученика