Call Now Button
Завршни испит - решени задаци по областима

Праве и углови


Задаци


Текст задатака објашњених у видео предавању.

Пр.1) Дати су углови $\alpha  = {108^\circ }45'49'';\beta  = {65^\circ }55'57''$. Израчунај

  1. $\alpha  + \beta ;$
  2. $\alpha  - \beta ;$
  3. $3\beta  - \alpha ;$
  4. комплементан угао за $\beta $;
  5. суплементан угао за $\alpha $.

Пр.2) Ако је $a\parallel b$ израчунај углове

  1. $x,y,z$
  2. $\alpha ,\beta ,\gamma $

342

Пр.3) Од два угла са паралелним крацима један је за ${47^\circ }$ већи од другог. Одреди те углове. Користи скицу.

Пр.4) Одреди мере непознатих углова са слике.

343

Пр.5) Дата су дба угла са паралелним крацима на слики. Одреди мере та два угла.

344

Пр.6)

345

  1. Одреди све унутрашње и споњашње углове троугла.
  2. Поређај странице од најкраће до најдуже.

Пр.7) Одреди унутрашње углове троугла.

346

Пр.8) Један угао паралелограма је ${108^\circ }$. Одреди све углове тог паралелограма.

Пр.9) Одреди унутрашње углове ромба ако је један унутрашњи угао за ${25^\circ }$ већи од другог.


Call Now Button