Call Now Button
Завршни испит - решени задаци по областима

Подударност, осна симетрија


Задаци


Текст задатака објашњених у видео предавању.

Пр.1) За коју праву можеш рећи да је оса симетрије нацртаних фигура?

355

Пр.2) Придружи тачкама $A,B,C$ симетричне тачке у односу  на осу $s$.

356

Пр.3) Нацртај:

  1. правоугаоник,
  2. квадрат,
  3. круг.

На свакој фигури истакни њене осе симетрије. Да ли су у случају 3) могу нацртати све осе симетрије?

Пр.4) Које од следећих фигура су осно симетричне:

1) дуж    2) права    3) круг
4) угао     5) раван? 

Пр.5) Датим фигурама на слици придружи симетричне у односу на осу симетрије $s$.

 

 357 358
359360

Call Now Button