Call Now Button
Завршни испит - решени задаци по областима

Једначине са једном непознатом


Задаци


Текст задатака објашњених у видео предавању.

Реши једначине:

$1.) - 8 + \left( { - 8 + x} \right) =  - \left( { - 8} \right)$

$2.)\left( {x - 7} \right) - \left( { - 7} \right) = 7$

$3.)1\frac{1}{9}:x =  - 1\frac{1}{{15}}$

$4.)2\frac{4}{5} - 2\frac{1}{2}m =  - 0,6$

$5.)5\left( {2 - x} \right) - 3\left( {4x + 1} \right) = 24$

$6.)1 + \frac{{3x + 2}}{2} = 3x - 1$

$7.)\left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right) - {\left( {x + 1} \right)^2} = 5 - 4x$

$8.)\left| {2x - 3} \right| + 1 = 4$

$9.)11x + 6 - 13x = 4x - 6$

$10.)3 - \left( {2 - x} \right) = 6 - \left( {2x + 1} \right)$

$11.)\frac{x}{3} - \frac{1}{2} = \frac{x}{4} + \frac{1}{2}$

$12.)\frac{{y - 2}}{3} - \frac{{3 - y}}{2} = y - \frac{{y + 5}}{6}$

$13.)\left( {3 - x} \right)\left( {2 - x} \right) + 1 = {\left( {x + 2} \right)^2}$

$14.)7x - 7 - 2x = 4x + 16$

$15.)9 - \left( {8 - x} \right) = 7 - \left( {2x - 6} \right)$

$16.)\frac{1}{2}x - \frac{5}{6}x = 2 - \frac{2}{3}x$

$17.)\frac{{y + 3}}{6} - \frac{{2y - 1}}{3} = 1 - \frac{{1 - y}}{6}$

$18.){\left( {x - 4} \right)^2} - {\left( {x + 3} \right)^2} = 3\left( {x - 9} \right)$


Call Now Button