Call Now Button
Завршни испит - решени задаци по областима

Троугао, Питагорина теорема


Задаци


Текст задатака објашњених у видео предавању.

Пр.1) Израчунати дужину $AB$ на слици.

347

Пр.2) Подножие фабричног димњака удаљено је $300 m$ од неке тачке на земли из које се димњак види под углом од $30°$. Колика је висина димнјака?

Пр.3) Ако је сенка једног дрвета дугачка $12 m$, а растојање врха дрвета до врха сенке је $20 m$, колико је високо дрво?

Пр.4) Израчунати обим правоуглог троугла ако је $P=54 cm^{2}$ и $b=12 cm$.

Пр.5) Израчунати обим и површину једнакокрак-правоуглог троугла ако је катета $2\sqrt{2}cm$.

Пр.6) Израчунати обим и површину једнакокрак-правоуглог троугла ако је хипотинуза $3\sqrt{2}cm$.

Пр.7) Обим једнакостраничног троугла је $18 cm$. Израчунати висину и површину  троугла.

Пр.8) Дужина катете правоуглог троугла је $18 cm$ а дужина тежишне дужи која јој одговара је $15 cm$. Израчунати обим и површину троугла.

Пр.9) Израчунати обим и површину једнакокраког троугла чија је основица $18 cm$ а њој одговарајућа висина је $12 cm$.

Пр.10) Дужина катете правоуглог троугла је $24 cm$ и дужина тежишне дужи која одговара  хипотинуза је  $12,5 cm$. Израчунати обим и површину троугла.

Пр.11) Израчунати обим и површину једнакокраког троугла чија је основица $24 cm$ и крак $15 cm$.

Пр.12) Троугао на слици је цацтавлен од четри подударна једнакостранична троугла. Израчунај обим и површину троугла са слике ако је висина малог троугла $2\sqrt{3}cm$.

348

Пр.13) Израчунати обим и површину једнакокраког троугла ако је висина $6\sqrt{3}cm$.


Call Now Button