Call Now Button
Завршни испит - решени задаци по областима

Цели бројеви, разломци, децимални запис


Задаци


Текст задатака објашњених у видео предавању.

Пр.1)   Упоредити: $\frac{2}{5}$ и $0,4$; $0,25$ и $\frac{3}{5}$; $\frac{5}{8}$ и $0,675$

Пр.2)   Израчунај: $\left( {3\frac{3}{4} - 1\frac{1}{4}} \right) - \left( {\frac{1}{8} + \frac{3}{5}} \right) + 1\frac{2}{3}$

Пр.3)   Помножи:

            1) $0,5 \cdot \frac{1}{4}$      4) $0,0016 \cdot 3\frac{1}{8}$

            2) $\frac{3}{4} \cdot 3,6$      5) $2\frac{1}{5} \cdot 0,04$

            3) $\frac{3}{4} \cdot 3,6$      6)  $3,05 \cdot 1\frac{1}{6}$  

Пр.4)   Подели:

            1) $\frac{4}{9}:10$             4) $\frac{{12}}{{17}}:6$

            2) $\frac{{12}}{{19}}:24$           5) $\frac{2}{3}:3$

            3) $\frac{3}{8}:9$               6) $\frac{4}{7}:6$
Пр.5)   Подели:
            1) $\frac{{21}}{{16}}:\frac{3}{8}$   3) $\frac{5}{6}:\frac{5}{9}$

            2) $\frac{2}{3}:\frac{5}{7}$            4) $\frac{{20}}{{21}}:\frac{5}{7}$

Пр.6)   Скраћивањем израчунај вредност израза:

            1) $\frac{{15 \cdot 16}}{{30 \cdot 48}}$

            2) $\frac{{12 \cdot 4 \cdot 17}}{{51 \cdot 6 \cdot 18}}$

            3) $\frac{{54 \cdot 39 \cdot 108}}{{27 \cdot 13 \cdot 216}}$

Пр.7)   Напиши у облику децималног броја следеће разломке:

            1) $\frac{1}{{10}},\frac{5}{{10}},\frac{8}{{10}},4\frac{5}{{10}},7\frac{3}{{10}},10\frac{6}{{10}};$

            2) $\frac{{27}}{{100}},\frac{{77}}{{100}},3\frac{{75}}{{100}},133\frac{7}{{10}};$

            3) $\frac{{125}}{{1000}},\frac{{13}}{{1000}},14\frac{5}{{1000}},\frac{{256}}{{1000000}}.$

Пр.8)   Сабери:

            1) 0,7+0,9         2) 1,3+0,9        3) 2,5+1,5

            4) 3,1+0,09       5) 0,8+0,19      6) 0,1+0,01

            7) 0,6+0,3+0,1  8) 0,2+0,02+0,002  9) 0,12+0,28

           10) 0,27+0,54   11) 0,51+0,046  12) 0,043+0,15

Пр.9)   Помножи децимални запис:

            1) а) $0,5 \cdot 0,3$      б) $0,1 \cdot 0,01$

            2) а) $2,003 \cdot 0,1$  б) $0,001 \cdot 0,1$

            3) а) $0,44 \cdot 0,2$    б) $15 \cdot 0,15$

Пр.10)  Заокружи слово испред израза чија је ведност 0,0011.

             а) 0,1+0,011

             б) 0,11+0,001

             в) $0,1 \cdot 0,011$

             г) $0,11 \cdot 0,1$

Пр.11)  Дати су бројеви:

            $ - \frac{{11}}{{10}}$   $ - 5,7$   $\frac{5}{{10}}$   $\frac{1}{{11}}$  $0,38$

            У празна поља упиши неке од понуђених бројева тако да

            неједнакости буду тачне.

            $ - 4,5 < $_____<_____$ < \frac{1}{3} < $_____$ < 4,5$

Пр.12)  Дати су изрази:

            $A =  - 12:\left| { - \frac{1}{4}} \right| + \frac{8}{5}\left( {3 - 3 \cdot \left( {1303 - 1297} \right)} \right)$

            $B = \frac{{22}}{{38}} \cdot \left( { - \frac{4}{{11}}} \right) \cdot \frac{{51}}{2} \cdot \frac{{19}}{{17}}$

            Израчунај вредност израза $A$ и $B$, а затим израчунај вредност

            $\frac{{\left| A \right|}}{B}$.

           


Call Now Button