Call Now Button
Завршни испит - решени задаци по областима

Мерење


Задаци


Текст задатака објашњених у видео предавању.

Пр.1)

\[\begin{gathered}
  2,5m = \_\_\_mm \hfill \\
  0,43cm = \_\_\_dm \hfill \\
  753{m^2} = \_\_\_k{m^2} \hfill \\
  12,45dm = \_\_\_c{m^3} \hfill \\
  13l = \_\_\_{m^3} \hfill \\
  14m120dm = \_\_\_cm \hfill \\
\end{gathered} \]

Пр.2)

\[\begin{gathered}
  185dm = \_\_\_mm \hfill \\
  0,9cm = \_\_\_m \hfill \\
  800m = \_\_\_km \hfill \\
  0,064km = \_\_\_dm \hfill \\
  1250mm = \_\_\_cm \hfill \\
  0,5c{m^2} = \_\_\_{m^2} \hfill \\
  2100{m^2} = \_\_\_k{m^2} \hfill \\
  0,92m{m^2} = \_\_\_d{m^2} \hfill \\
  45d{m^2} = \_\_\_c{m^2} \hfill \\
  0,012k{m^2} = \_\_\_m{m^2} \hfill \\
  375{m^3} = \_\_\_m{m^3} \hfill \\
  62,4c{m^3} = \_\_\_d{m^3} \hfill \\
  0,007k{m^3} = \_\_\_{m^3} \hfill \\
  99,9m{m^3} = \_\_\_c{m^3} \hfill \\
  5,34d{m^3} = \_\_\_k{m^3} \hfill \\
\end{gathered} \]

Пр.3)

\[\begin{gathered}
  24kg = \_\_\_g \hfill \\
  3,5t = \_\_\_kg \hfill \\
  12kg = \_\_\_dkg \hfill \\
  465g = \_\_\_dkg \hfill \\
  1250g = \_\_\_kg \hfill \\
  13dkg = \_\_\_mg \hfill \\
  300g = \_\_\_t \hfill \\
\end{gathered} \]


Call Now Button