Call Now Button
Завршни испит - решени задаци по областима

Линеарне неједначине – решени задаци


Задаци


Текст задатака објашњених у видео предавању.

Реши неједначине:
  $1)4x - 5 >  - 3x - \left( {1 - 6x} \right)$
  $2)\frac{x}{2} + \frac{x}{4} \geqslant 1$
  $3){\left( {x + 1} \right)^2} - 3 \geqslant x\left( {x + 3} \right)$
  $4)\left( {2x - 3} \right)\left( {3x + 2} \right) < \left( {x - 5} \right)\left( {6x + 1} \right)$
  $5)\frac{{5x - 6}}{2} - \frac{{3x + 2}}{4} > \frac{{x - 7}}{4}$
  $6)x:\left( { - 2\frac{3}{4}} \right) \geqslant 1$
  $7)1\frac{{11}}{{27}} - 2\frac{1}{9}x \leqslant 0$
  $8)1 + x <  - 2\frac{1}{2}$
  $9) - 2\frac{5}{6} + x <  - 1\frac{2}{3}$
  $10)3 + x <  - 1\frac{2}{3}$
  $11)x - \left( {2,6 - 3\frac{1}{2}} \right) \leqslant \frac{7}{{10}}$
  $12) - \frac{3}{5}x \leqslant \frac{6}{{10}}$
  $13)2\frac{5}{4} - 3\frac{1}{7}x \geqslant 0$
  $14)2x + 1 >  - 5x + 7$
  $15)4x - 5 >  - 3x - \left( {1 - 6x} \right)$
  $16)\frac{x}{2} + \frac{x}{4} \geqslant 1$

Одреди скуп заједничких решења неједначина:

$2x - 3 \geqslant 1$ и $9 - 2x > 1$.

Реши неједначине и њихове скупове решења прикажи на бројевној правој:

$\frac{{2x - 3}}{2} - \frac{{x + 1}}{3} \leqslant x$


Call Now Button