Call Now Button
Завршни испит - решени задаци по областима

Полиноми


Задаци


Текст задатака објашњених у видео предавању.

Пр.1) Среди израз па израчунај његову бројевну вредност за x=2:

${x^2} - \left( {5x - 4} \right) - \left( {1 - 2{x^2} - 5x} \right)$

Пр.2) $A =  - 3{x^2} - 2x + 3;B = 1 + 3x + 3{x^2};C =  - 6{x^2} - 4x + 3$

Израчунај: $A + B;C - B;A - C + B$

Пр.3) Среди израз па израчунај његову бројевну вредност за a=-3:

$2{a^3} - \left( {3a + 1} \right) - \left( {2 - 3a - {a^3}} \right)$

Пр.4) Реши једначину:

$\left( {3a - 2} \right)\left( {3a + 2} \right) - {\left( {3a - 2} \right)^2} = 4$

Пр.5) Упрости израз:

$2\left( {2x + 1} \right)\left( {x - 3} \right) - {\left( {2x - 1} \right)^2}$

Пр.6) Од квадрата бинома $5x + 2$ одузми производ бинома $2x - 1$ и $2x + 3$.

Пр.7) Од производа $5x + 2$ и $2x - 1$ одузми квадрат бинома $3x - 1$.

Пр.8) Од производа $3x + 2$ и $4x - 5$ одузми квадрат бинома $4x - 1$.

Пр.9) Упрости израз: ${\left( {2x - 1} \right)^2} - 2\left( {2x + 1} \right)\left( {x - 3} \right)$.

Пр.10) Дати су полиноми: $3x - 3$, $2 + 2x$.Израчунај $A + B;A - B;A \cdot B$.


111

Call Now Button