Call Now Button
Завршни испит - решени задаци по областима

Круг


Задаци


Текст задатака објашњених у видео предавању.

Пр.1) Обим круга је $21,98cm$. Израчунати дужину кружног лука који одговара  централном углу од ${36^ \circ }$.

Пр.2) Одреди обим и површину описаног и уписаног круга једнакостраничног троугла ако је висина троугла $6cm$.

Пр.3) Површина кружног исечка је $1,6\pi {cm^2}$. Ако је полупречник круга $4cm$ израчунај централни угао који одговара том кружном исечку.

Пр.4) Одреди обим и површину описаног и уписаног круга правилног шестоугла ако је страница шестоугла $4cm$.

Пр.5) Одреди обим и површину описаног и уписаног круга квадрата ако му је страница $8cm$.

Пр.6) Површина круга је $16\pi {cm^2}$. Израчунај:

  1. Обим круга
  2. Дужину кружног лука ако је централни угао ${30^ \circ }$.

Пр.7) Површина кружног исечка је $62,8cm^2$ а централни угао ${72^ \circ }$.Израчунај

  1. полупречник круга
  2. обим круга
  3. обим исечка.

Пр.8) Израчунај површину осеченог дела са слике ако је страница квадрата $4cm$.

351

Пр.9) Израчунај површину осеченог дела са слике ако је страница квадрата $6cm$.

352

Пр.10) Израчунај површину осеченог дела са слике ако је страница квадрата $4cm$.

353


Call Now Button